WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 17 toeschouwers online.

Nieuws

Nieuwjaarstoespraak

De toespraak van de voorzitter van VCK op de nieuwjaarsreceptie van 6 januari 2018:

Ik heet u allen van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie.
Bij deze wens ik iedereen een gelukkig, sportief en bovenal gezond 2018 toe !

2017 stond voor VCK o.a. in het teken van de verduurzaming. Tijdens de zomer hebben wij hier de 1e stap in gezet door het plaatsen van 64 zonnepanelen op het gerenoveerde dak van de kleedkamers.

In het afgelopen jaar werden de verplichte kantinediensten voor senioren ingevoerd. Gelukkig heeft dit niet tot veel weerstand geleid. Blij ben ik dat er zich na een herhaalde oproep enkele vrijwilligers hebben gemeld die hebben aangegeven om vaker een kantinedienst te willen doen. Ook de kantinecommissie is hier vanzelfsprekend erg blij mee. Het was zonder deze hulp niet meer te doen.

Nieuwe spelvormen voor de jongste jeugd werden geïntroduceerd. Hiervoor zijn enkele nieuwe doeltjes aangeschaft door VCK. Deze doeltjes zijn mede betaald door de opbrengst van de Grote Clubactie. Dit jaar zijn er door VCK jeugdleden van VCK 868 loten verkocht!

Wim Bommeljé is gestopt als secretaris van onze vereniging. In Dénis Onderdijk hebben wij op de ALV een prima vervanger gekozen.

De samenwerking en onderlinge verbinding tussen de verenigingen en stichtingen binnen Koudekerke heeft het afgelopen jaar ook steeds meer vorm gekregen. Zo is de Stichting KouS (Koudekerke Samen) opgericht. Namens VCK heb ik aan deze stichting een bedrag toegezegd dat dient voor de aankoop van een feesttent voor Koudekerke. Deze tent moet door Koudekerkse verenigingen voor 30% worden betaald. De overige 70% wordt door de gemeente Veere betaald. Wat mij betreft een mooi staaltje van samenwerking binnen Koudekerke.

Een ander voorbeeld voor samenwerking met Stichting KouS is het gekozen goede doel waarvoor de opbrengst van het Frits Simonse toernooi was bestemd. Dit jaar werd niet een project van het Rode Kruis in het buitenland ondersteund, maar werd de stichting Kinderdiabetes als goede doel aangewezen. Het betreft een doel waar de schooldirecteur van één van onze lagere scholen erg bij betrokken is. Tijdens het afgelopen Frits Simonse toernooi is er door VCK maar liefst € 1900,- opgehaald voor dit goede doel. Iets om zeker trots op te zijn!

Verdere samenwerking binnen de Stichting KouS is om andere doelgroepen met VCK te laten kennis maken. Het is immers zonde om ons complex alleen op zaterdag te gebruiken. De 1e contacten met Stichting Welzijn Veere en de KNVB om te kijken welke mogelijkheden er zijn, zijn inmiddels gelegd.

Door de Activiteitencommissie (AC) zijn het afgelopen jaar weer diverse activiteiten georganiseerd. Alle activiteiten werden druk bezocht en werden door de deelnemers alom gewaardeerd. Op 19 januari 2018 wordt de 1e VCK pubquiz georganiseerd. In diverse rondes zullen er vragen over allerlei verschillende onderwerpen van vroeger en nu worden gesteld: sport, showbizz, film, muziek, tv, algemene kennis etc. Oftewel, een leuke quiz waarbij je altijd wel iets weet. Ook de niet meer voetballende leden zijn uiteraard van harte welkom. Schrijf u in! Dit is DE kans om ook deel te nemen aan één van VCK’s activiteiten. Meer info is te vinden op onze altijd actuele website.

Aan de Activiteitencommissie is gevraagd om ons 70 jarig jubileum te organiseren. Dit vindt plaats op zaterdag 23 juni 2018. De AC kan dit echter niet alleen. Zij zullen de komende periode dan ook mensen benaderen voor hulp en ondersteuning. Zeg dan svp geen nee! Samen kunnen we er iets moois van maken!

Dan verder naar de toekomst. Ik zie kansen en bedreigingen:
Een bedreiging voor VCK is de het vinden van vrijwilligers bij de jeugd. Momenteel is het hiermee erg slecht gesteld. De animo om iets voor de jeugd te doen is momenteel erg laag en dan druk ik mij nog voorzichtig uit. Om de vacatures binnen de jeugdafdeling van VCK te vullen zullen er mensen (ouders en leden) worden benaderd. Zeg dan svp geen NEE. Het gaat hier immers om onze toekomst, het belang van uw eigen kind of familielid. Zonder jeugd is er géén toekomst !!!

Kansen liggen er voor VCK bij de verdere verduurzaming van ons complex. Hiermee willen we dan ook verder gaan. Uiteraard omdat dit goed is voor het milieu. Dat het toevallig ook goed is voor onze portemonnee is mooi meegenomen. Kansen liggen er ook op het gebied van communicatie. Dit is altijd een lastig iets. Het afgelopen jaar zijn we begonnen met het uitbrengen van de VCK nieuwsbrief. Hier willen wij het komende jaar mee verder gaan om onze leden (en ouders/verzorgers van leden) beter te informeren.

Sportief gezien gaat het bij de senioren goed. VCK 6 heeft haar draai gevonden. VCK 5 heeft wat moeite zich aan te passen aan een niveautje hoger. Helaas hebben wij VCK 4 moeten terugtrekken uit de competitie. VCK 2 en 3 draaien bovenin mee hoewel de uitslagen soms wat wisselvallig zijn. Het 1e elftal draait met de bovenste ploegen mee. Dat is de laatste jaren wel eens anders geweest. Hier ligt voor de verjongde selectie zeker een kans. 

Ik hoop dat deze kans voor VCK kan worden ingevuld door de nieuwe hoofdtrainer van VCK. Ik kan u mededelen dat wij voor het volgend seizoen een nieuwe hoofdtrainer hebben gevonden in de persoon van Evert Wisse. Geen onbekende voor mij. Wie de website van VCK goed heeft gevolgd begrijpt dat het intern bij de familie Wisse nogal wat strijd heeft opgeleverd wie nu de nieuwe hoofdtrainer van VCK mag worden. Immers, “met de voorzitter binnen de familie moet het voor hem toch mogelijk zijn om een stoeltje in de dug-out te bemachtigen?” Na intern beraad binnen de familie hebben we besloten dat de jongste kandidaat naar voren zal worden geschoven.

Nadat een gesprek met enkele spelers uit de 1e selectie van VCK en leden van de TC als positief werd ervaren hebben beide partijen besloten om met elkaar in zee te gaan. Evert is geen onbekende voor VCK. Zijn interesse voor het voetbal is immers bij VCK op de Stoofwei begonnen. Na bij diverse verenigingen als hoofdtrainer gewerkt te hebben heeft Evert aangegeven om graag bij VCK aan de slag te gaan als hoofdtrainer.

Afsluitend wil ik alle vrijwilligers van VCK bedanken voor de enorme inzet het afgelopen jaar. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is het niet mogelijk om VCK draaiende te houden. Hier wil ik het graag bij laten en toosten op de toekomst van VCK !

Gert Jan Wisse
Voorzitter VCK

nwjreceptieN