WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 21 toeschouwers online.

Nieuws

Groot vurig verlangen werd realiteit!

70-JARIG BESTAAN VCK

Naar aanleiding van het artikel van Bernard Mosselman wil ik graag nog enkele facetten toevoegen aan de beginhistorie van VCK. Terugblikken en vooruitzien!!!!!!!

Bernard beschrijft het beginstadium van de club aan het vroongebied. Voor mij ook een tijd met vele dierbare herinneringen en belevenissen. Aangezien ik enkele jaren jonger was – en ik niet alleen – maar toch graag wilde voetballen, besloot een groep leeftijdsgenoten ook een balletje te gaan trappen in het zelfde gebied.

Speelden de “grote jongens” in noord-zuidrichting (meer ruimte), wij werden door de natuurlijke hiërarchie gedwongen iets verder richting Valkenisse te gaan spelen. Het terrein daar was minder egaal en korter dan van hen. We speelden derhalve richting oost-west en de doelpalen werden gemarkeerd door enkele hoopjes kleding. Maar we…… voetbalden!!!!!! Later zou uit deze groep het succesvolle juniorenteam geformeerd worden: 

Juniorenkampioen 1949-1950!!!!!!
hvt vckb1 1949 1950N

Vlnr bovenste rij: Wim Roelse, Bart Brasser, Jan Wielemaker, Wim de Witte, Toni Schipper, Louw Reijnierse. Midden: Evert Janse, Cees Roose, Jan Wisse. Voor: Herman Kesteloo, Wim Kluijfhout, Frans Brouwer, Ko van der Heijden, Jaap Faasse.

De oprichtingsvergadering in de Tramstraat staat ook bij mij in het geheugen gegrift. Koudekerke had ineens een voetbalclub. Een groot vurig verlangen werd realiteit!!!!!

Locaties: Begonnen op een weiland van Piet Kodde (foto zie onder: een juniorenelftal met op de achtergrond het in de analen vermelde strandhokje), om na enkele jaren te verhuizen naar een door boer Joost Vos beschikbaar gesteld perceel naast de boerderij “Plantlust’”. Daar heb ik de eerste duels uitgevochten met o.a. Klaas Poortvliet uit Arnemuiden.

Toen Krijn Verhage uit het centrum van het dorp richting de Noordoostpolder vertrok; greep de gemeente de kans om de weilanden bekend onder de naam Stoofweitje aan te kopen. Dit was het begin van het gemeentelijk sportcomplex: De Stoofwei. De laatste agrariër in het “spel”- Adriaan Osté - gaf eindelijk zijn fiat om uitbreiding mogelijk te maken voor een noodzakelijk veld. (Nu inmiddels het hoofdveld.)

Kleding-schoeisel en ballen: Speelden we eerst op allerlei schoeisel, na de oprichting van de club kochten we bij schoenmaker Ko Sturm voetbalschoenen. Mijn eerste paar droeg de naam: Poly Pill, gevolgd door Quick en de veel luxere Puma – de tegenhanger van Adidas - sloot de rij. De uniformiteit in kleding was aanvankelijk ver te zoeken, maar de tijd deed ook in deze voortschrijdend werk. Wat het gebruik van de ballen en onderhoud schoeisel betreft hoop ik op een later tijdstip terug te komen.

Financiën: Naast de op de algemene jaarvergadering vastgestelde contributies (verschil senior - junior) werd in de beginjaren al vrij snel een grote bazaar in het verenigingsgebouw (nu EmTé) aan de Noordstraat gehouden om geld te genereren voor de club. Allerlei activiteiten werden op poten gezet om zoveel mogelijk centjes in het laadje te krijgen. Zo herinner ik me dat tijdens dit evenement een waarzegger je toekomst voorspelde met de leus: Komt, hoort en ziet wat van Welsum (Toon) U biedt!! Daarnaast was er rad van avontuur waar taarten, tulband, rollade en konijn te winnen waren. Zelf stond ik aan de grabbelton, waar de jeugd – uiteraard tegen een geldelijke vergoeding – naar hartenlust kon graaien. Zelf gemaakte eikenhouten tafeltjes, gehaakte tafelkleedjes, diverse geschonken wandborden en andere waardevolle spullen werden te koop aangeboden. En met succes.

Half de jaren vijftig deed de toto zijn intrede. Broer Ko werd de coördinator voor onze club. Ieder vrijdagavond moesten de toto-formulieren op hoek Schuttestraat – Middelburgsestraat ingeleverd worden. Men had de keus uit minimaal 2 t/m 8 rijtjes de juiste uitslag (winst/verlies of gelijkspel) van de te spelen wedstrijden in de KNVB-competitie te voorspellen. Een gedeelte van het inleggeld kwam ten goede aan de clubkas. Vaak reed ik in het weekend - ik werkte toen als leerkracht in de stad Tholen - naar het KNVB-bondsbureau aan het Molenwater in Middelburg om de duplicaten af te geven. 's Zondags zat Ko rond de klok van vijf te luisteren naar de karakteristieke stem van Frits van Türenhout om de uitslagen te vernemen. Hij controleerde dan tevens aan de hand van de formulieren of iemand prijs had. Een enkele keer was dat het geval.
Maar doel was en bleef: Geld in het VCK-potje.

Nieuwe leden: Het volgende wil ik ook niet onvermeld laten: Na het opheffen van het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger werden vele “ex-soldaten” en gezin naar Nederland getransporteerd en in kampen ondergebracht. Ook Koudekerke kende zo’n kamp aan de weg naar Vlissingen. Enkele van deze Ambonezen - later Molukkers genoemd - werden lid van VCK. Ik herinner me de eerste senioren: Peter en Tinus Tituheru en junior Pietje Mapauw. Op afstand in jaren volgden later o.a: Lekatompessy, Siwabessy, Patty en Sinay.

Het B-juniorenteam van 1952, op het veld van Piet Kodde aan de Biggekerksestraat.  (Strandhokje ↓)hvt vckb1 1952N

Staand vlnr: Herman Kesteloo, Frans Melse, vermoedelijk Filip Hutuely en Pietje Maipauw (of F. Matulessy), Paul de Witte, gebukt daarvoor Piet Hollebrandse, Charles Palmkoek, Adje Kokelaar, Piet de Potter. Zittend vlnr: Cees Stroo, Jan Wielemaker, Bart Brasser, Jan Wisse. 

Tot slot memoreer ik nog een historische museale vondst bij de inzaai van het eerste echte voetbalveld. Ik hoop dat op de jubileumavond u te tonen!!!!!!

En wie jubileert verdient een cadeau, nietwaar?????? Wat dacht u van een geschenk uit de Wisse-dynastie????? U kunt ook dat zien en eventueel kopen op zaterdag 23 juni a.s.!!!!

Met warme VCK- gevoelens;

Jan Wisse