WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 41 toeschouwers online.

Reiskostenvergoeding / T-tag

Uitleg werkwijze reiskosten

De tegemoetkoming van reiskosten naar uitwedstrijden wordt vergoed volgens genoemde bedragen in de  Kilometertabel »

Voor vergoeding komen maximaal in aanmerking:

Mini-team: 2 auto's.    |    Zevental: 3 auto's.    |    Elftal: 4 auto's.    |    VCK 1 en 2: 5 auto's.

Er wordt vergoed vanaf 25 km afstand tussen Koudekerke en de plaats van bestemming, heen en terug.
Voorbeeld: Uit naar Nieuwdorp is 39 km heen en terug, 39 km min 25 km = 14 km à € 0,15 = € 2,10.

De leiders van de teams verzorgen deze administratie en zullen de uitbetaling aan de chauffeurs verder regelen. Zij gebruiken hiervoor het standaard formulier  Reiskostenvergoeding »  

Aan het einde van iedere maand (laatste speeldag) kan men het formulier indienen (mailen). Het juiste emailadres wordt vermeld op het formulier. De aangevraagde vergoeding wordt, na controle, uitbetaald aan de leider van het desbetreffende team.

Echter men dient de declaratie minimaal 2x per jaar te versturen! Graag half december (winterstop) en eind mei (einde seizoen).

TEGEMOETKOMING VAN DE REISKOSTEN GELDT VOOR ALLE COMPETITIE EN BEKERWEDSTRIJDEN!

U vindt de Kilometertabel en het formulier Reiskostenvergoeding altijd via het Menu: Vereniging - Reiskosten.

Uitleg gebruik T-tag

VCK beschikt over T-tags voor het passeren van de Westerscheldetunnel. Deze T-tags kunnen voor uitwedstrijden in Zeeuws-Vlaanderen opgehaald worden bij Piet Boone, Banckertstraat 25.

Om te voorkomen dat je voor een gesloten deur komt te staan kun je het beste van te voren even bellen (0118-551467) of een mailtje sturen (piet.boone@planet.nl), dan weet je zeker dat ze voor je gereed liggen.