WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 55 toeschouwers online.

Nieuws

Opzeggen lidmaatschap

Met ingang van het seizoen 2019-2020 wil het bestuur de regels inzake het opzeggen van het lidmaatschap wat strakker aanhalen.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie: ledenadministratie@vck-koudekerke.nl (dus niet bij je trainer of leider!).

Er geldt een opzeggingstermijn van één maand. Indien je tijdens het seizoen je lidmaatschap opzegt ben je wel verplicht het lidmaatschap voor het hele jaar te betalen (In bijzondere gevallen kan het bestuur hier anders over beslissen).

Opzeggen van je lidmaatschap moet vóór 1 juni gebeuren. Heb je voor deze datum je lidmaatschap niet schriftelijk opgezegd, dan ben je automatisch lid voor het volgende seizoen. Uitzonderingen kunnen altijd voorkomen en zullen door het bestuur worden beoordeeld. Ook voor de Technische Commissies van jeugd en senioren is het wel zo prettig om te weten op welke (jeugd)leden in het nieuwe seizoen een beroep kan worden gedaan.

Bedankt voor de medewerking,
Bestuur VCK