WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 38 toeschouwers online.

Nieuws

Incident afgelopen woensdagavond

Woensdagavond heeft er zich een zeer betreurenswaardig incident voorgedaan op ons sportcomplex. De assistent scheidsrechter van de MO15 heeft zeer waarschijnlijk een kopstoot uitgedeeld aan een toeschouwer.

Momenteel zijn bij het bestuur niet alle feiten bekend, maar het moge duidelijk zijn dat wij dit incident zeer betreuren en afstand nemen van hetgeen er is gebeurd. Dit druist in tegen alles waar wij als VCK voor staan.

Momenteel is de zaak in behandeling bij politie en justitie en zal het bestuur namens VCK hierover ook geen verdere mededelingen doen. De komende dagen staan voor het bestuur in het teken van het vergaren van de juiste informatie hierover. Maandagavond wordt deze zaak inhoudelijk door het bestuur besproken en wordt bekeken of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Wij verzoeken aan onze leden om terughoudend te zijn met berichtgevingen hierover op social media.

Bestuur VCK