WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 29 toeschouwers online.

Nieuws

Mededeling vanuit het bestuur

 Het bestuur heeft naar aanleiding van het incident van woensdag 3 april 2019 het volgende besloten:

Betrokken assistent scheidsrechter wordt de toegang tot het sportcomplex en de kantine ontzegd. Tevens mag hij geen activiteiten meer verrichten in de begeleiding van teams van VCK. Ook niet bij uitwedstrijden. Eventuele financiële schade die VCK hierdoor oploopt zal op de assistent scheidsrechter worden verhaald.

Aanvullend op dit besluit attendeert het bestuur onze leden en bezoekers op het volgende :

Het is niet toegestaan dat personen, welke niet tot de begeleiding van een voetbalteam behoren, zich binnen de omheining van het voetbalveld begeven. Dit geldt ook voor wedstrijden die worden gespeeld op een half of een kwart veld (dus géén publiek op de middenlijn en zeker geen publiek in de dug-out!)

Aan leiders/begeleiders van de teams wordt verzocht geen publiek in de dug-out toe te laten. Aan scheidsrechters en spelleiders wordt het volgende verzocht:              

  • De wedstrijden niet te laten beginnen alvorens aan deze eisen is voldaan.
  • De wedstrijd stil te leggen indien er zich tijdens de wedstrijd personen binnen de omheining van het veld begeven en de wedstrijd pas weer te hervatten als aan bovenstaande eisen is voldaan.

Op zich zijn dit geen nieuwe regels. In de reglementen van de KNVB staan deze voorwaarden al omschreven. Helaas hebben wij moeten constateren dat deze reglementen niet bij iedereen bekend zijn.

Het bestuur benadrukt dat de assistent grensrechter géén lid is van VCK en dat de beoordeling van het incident aan de KNVB, politie en Justitie wordt overgelaten.

 

Bestuur VCK