WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 67 toeschouwers online.

Nieuws

Jaarvergadering Dorpsraad

Appartementen of huurwoningen? De dorpsraad geeft inwoners op donderdag 12 maart de kans om aan te geven aan welke woningen het meeste behoefte is in Koudekerke.

Lees hier het artikel van de PZC.

Lees hier de uitnodiging en het programma.

Lees hier het jaarverslag 2019 van Dorpsraad Koudekerke.

 

Op donderdag 12 maart aanstaande houdt de dorpsraad Koudekerke zijn jaarvergadering (aanvang 19.30, Klimop, Kerkstraat 2 Koudekerke). Graag nodig ik u hier voor uit. De agenda voor de jaarvergadering en het jaarverslag 2019 vindt u in de bijlagen. Het financieel verslag en de begroting 2020 zullen ter vergadering worden uitgedeeld en toegelicht.

Vanaf 20.00 uur is er een themabijeenkomst met als titel: Wonen in Koudekerke.

De vraag of er voldoende woningen van een goede kwaliteit beschikbaar zijn voor jonge starters, voor ouderen en voor gezinnen houdt velen bezig, ook op Walcheren en in Koudekerke. Recent kwam een onderzoek gereed, dat in opdracht van de Provincie en de Zeeuwse gemeenten is verricht, over de kwaliteit van de woningen van de toekomst. Provincie-medewerker Leo van den Brand zal de resultaten van dit onderzoek toelichten. Daarna gaat Laurence Haack van de gemeente Veere in op de woonvisie die de gemeente gaat opstellen en op de vraag hoe inwoners van de gemeente daarrin kunnen participeren.

Iedereen is van harte welkom bij deze jaarvergadering en de themabijeenkomst. Zegt het voort!