WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 133 toeschouwers online.

Nieuws

Historische update

 Juni 1948 – werd in Koudekerke besloten om een voetbalvereniging op te richten. Ik vertel geen nieuws.  Als dertienjarige jongen was ik op de werkplaats van aannemer Flipse in de Tramstraat een van de aanwezigen. Het verlangen van vele leeftijdgenoten om officieel in clubverband te gaan voetballen was groot. Het pionierswerk voor deze sport was ontstaan op het vroongebied waar destijds water uit het duin werd onttrokken. Voor de kenners: het waterwingebied aan de voet van de duinen. Tegenwoordig: Rechts bij Hof aan Zee!

Koudekerke was toen qua oppervlakte de grootste plattelandsgemeente van Walcheren. Vanuit de dorpskern liepen corona-achtige tentakels ( wegen) in alle windrichtingen. Westelijk via Tramstraat en Keiweg naar de Westhoek (= Dishoeck – Westduin ), met een vertakking naar Vlissingen. De Middelburgsestraat (thans Brouwerijstraat ) naar het oosten, De Noordstraat richting de Breeweg in noordelijke richting  en tenslotte de Biggekerksestraat. Dat waren in die dagen de hoofdverbindingen naar andere bestemmingen.

Naast de kern en wat lintbebouwing ( o.a  Breeweg , Groeneweg, Keiweg, en Biggekerksestraat ) waren de buurtschappen Dishoek en Lammerenburg mede bepalend voor het inwonertal van onze gemeente .

Koudekerke was hoofdzakelijk een agrarisch georiënteerde gemeente. Naast de middenstand ( = 4 bakkers,2 slagers, 2 melkboeren, 4 kruideniers, 2 smederijen, 2 schoenmakers, liefst 8 timmermanwerkplaatsen, 2 kappers, 2 schilders, een fiks aantal kleine/grote tuinderijen en groenteboeren) en fabrieksarbeiders was landbouw de hoofdvertegenwoordiger in economische zin.

Onderwijs werd op 3 verschillende scholen onderwezen: Gereformeerd- Hervormd en Openbaar. De verzuiling was nog duidelijk zichtbaar.

Naast de kern van het dorp, waren de buurtschappen Lammerenburg en Dishoek  mede bepalend in de ontwikkeling van o.a. het verenigingsleven in onze gemeente. Ik beperk me tot het sportgebeuren en met name naar de voetbal: V.C.K.

In eerste instantie werden voetballiefhebbers uit de gemeente Koudekerke lid van V.C.K. Als ik me het goed herinner werd er in 1948 gestart met :  2 senioren en een  A -en B -junioren team.

Ik heb me zelf de vraag gesteld: "Welke mensen en uit welke regio uit onze gemeente werden er lid van de club?! Aan de hand van bestaande foto's, ervaringen en overleveringen ga ik mijn redactionele bijdrage vervolgen.

Het logisch gevolg ven de oprichtingsvergadering was dat de toekomstige leden uit het dorp kwamen. Afwachten was of de buurtschappen : Lammerenburg en Dishoek het ledental zouden verhogen. En dat viel tegen.

Dishoek liet het bij de gebroeders Huvers ( Sjaak en Frans ) en de broers Kluyfhout (Ko en Wim ) en de Christiaantjes ( Jan en Simon ) en Gerrit van der Tak.

Lammerenburg liet het qua lidmaatschap voor V.C.K. wat afweten. Door de grootte van het buurtschap ( er waren daar zelfs 2 winkels ) koos men in die tijd voor: Korfbal. Het werd SEOLTO. Onder het motto: Piet dekt Marie is hun leden -update  heden ten dage nog steeds gegarandeerd!!!!!

Cas Wielemaker, Wim Maas ( wonend op het hoekje van Zwanenburgwegje ) Leen Bosselaar en Jaap Faas zijn de enige namen die ik herinner uit die wijk.

De eerste up-date voltrok zich na de repatriëring van de Ambonezen ( later Zuid-Molukkers) rond 1950. Tinus Tituheru was de eerste speler die in de hoofdmacht van V.C.K. speelde. Uit mijn juniorenperiode  borrelt de naam Pietje Maipauw naar boven.

Een onverwachte ledenversterking kwam uit Meliskerke. Jan Koene ,Jan Harpe, Piet Boone en Henk Krijger werden lid van onze club. Heeft de moeder/schoonmoeder ( zij was een vrouwelijke nazaat van de welbekende Koudekerkse Kesteloo-dynastie ) van de beide Jannen een rol gespeeld????

Het zal een raadsel blijven.

Een bijzondere up-date vond ik mijn tijd : Meneer Dop. Meneer Dop woonde destijds schuin tegenover het landgoed Ter Hooghe. Hij had daar een tuinderij. In de kleedkamer ontmoette ik hem en keek wel een beetje tegen hem op. Waar we ieder begroetten met de voornaam, hield hij het op Meneer.    

Lang heeft de verbintenis met V.C.K niet geduurd. Vreemd??????

Als gevolg van permanente huisvesting van de Zuid-Molukkers in de wijk zorgden zij destijds voor een nieuwe up-dates. Zegt jullie de namen: Lekatompessy , Patty, Siwabessy, Sinay nog iets. Ik mocht zowel bij de training en als speler van hen genieten.

Met de huidige ontwikkelingen op voetbalgebied en dan met name het vrouwenvoetbal gaan we mogelijk een nieuwperk in. Wie weet hebben we binnenkort dezelfde ontwikkeling als destijds in Lammerburg met mandjebal en voetballen we ook gemengd. Ik verlang nu al naar het optreden onze nieuwe ster-vleugelspeelster: Liza Oubrie. Bij voorbaat veel succes!!!!

Veel leesplezier.

Old-timer: J.W