WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 45 toeschouwers online.

Nieuws

Gelukkig (een) nieuw jaar

Beste VCK leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters,

Namens het bestuur van VCK wens ik iedereen een gelukkig nieuwjaar en bovenal een goede gezondheid toe voor 2021!

Het afgelopen jaar was er eentje om snel te vergeten. Een abrupt einde aan de competitie, geen eindfeest en een zomer met vele beperkingen.

De start van het huidige seizoen kwam hortend en stotend op gang. In de kantine en langs de lijn moest te allen tijde de 1,5 m afstand gehanteerd worden, iedereen moest zich aanmelden en registreren voordat er van de kantine en terras gebruik gemaakt mocht worden.

Voor onze club van vrijwilligers een hele uitdaging om aan alle eisen te kunnen voldoen.  Al na een paar wedstrijden werd door de overheid besloten dat niemand meer langs de lijn mocht komen kijken naar de trainingen en wedstrijden en al even abrupt werden zelfs alle wedstrijden verboden.
Uiteindelijk eindigde dit alles in de lockdown waarin wij met z’n allen nu midden in zitten.
Of en wanneer we weer wedstrijden mogen voetballen is nu nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit uiteraard met jullie communiceren.

Voor onze jeugdspelers is het fijn dat zij wel zonder beperkingen mogen blijven doortrainen en dat men op zaterdag nog een onderlinge wedstrijd kan voetballen. Een woord van dank aan alle trainers, leiders en wedstrijdsecretarissen om in deze moeilijke tijd onze jeugdspelers toch te kunnen laten trainen en voetballen, is hierbij wel op z’n plaats.

Voor onze seniorenleden is het momenteel lastig om te blijven  trainen. Goede en uitdagende trainingen voor groepjes van 4 spelers (en momenteel zelfs maximaal 2 spelers) verzorgen, is niet eenvoudig. VCK  beschikt inmiddels over “smart-goals”.  Hiermee is het mogelijk om wat variatie in de trainingen aan te brengen.

De afgelopen periode hebben de jeugdtrainers een “train de trainer” cursus kunnen volgen van Skills & Control. Hoewel de opkomst laag was, kunnen we terugkijken op een geslaagde cursus waarbij de trainers beter en makkelijker met een groep jeugdspelers hebben leren omgaan.

Goed nieuws is er gelukkig ook te melden. Ons trainersduo Huub en Aloys Meerman hebben aangegeven ook volgend jaar weer als trainer voor de 1e selectie te willen staan. Achter de schermen zijn de Technische Commissie en de Jeugd Commissie alweer druk bezig om voor het seizoen 2021-2022 de indeling en de begeleiding van alle teams weer voor elkaar te krijgen.

Veel nieuws hadden wij als bestuur de laatste maanden niet te vertellen. Dit is ook de reden dat er al enige tijd geen nieuwsbrief meer verzonden is.

De Algemene Ledenvergadering kon in november 2020 niet doorgaan. Momenteel is het nog steeds niet toegestaan om de ledenvergadering te houden  zoals we gewend zijn. Het bestuur heeft dan ook besloten om op maandag 22 februari 2021 de ledenvergadering digitaal te houden. Over de werkwijze en hoe je hieraan kunt deelnemen worden jullie via de mail op de hoogte gehouden.

Wij hopen jullie snel weer op de Stoofwei te kunnen ontmoeten.  Blijf gezond!

Sportieve groet,

Gert Jan Wisse
Voorzitter VCK