WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 61 toeschouwers online.

Nieuws

Jan Mol bedankt!

Vorig jaar heb ik na 16 jaar notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen besloten om te stoppen als notulist. Gedurende deze jaren zijn er veel gebeurtenissen gepasseerd binnen de vereniging: leuke, minder leuke en zeker ook verdrietige zaken. Ik kreeg het idee om wat gebeurtenissen welke in deze notulen vermeld staan, op te tekenen.

Tijdens mijn periode in het bestuur 1987 tot 1993 was ik ook al de notulist, met dank aan voormalig secretaris Jaap v. Leerzem, die het wel heel erg fijn vond dat ik hiervoor beschikbaar was. Eenmaal uit het bestuur (1993) was het ook gedaan met notuleren, maar ik had wel enkele zaken geleerd: vermeld nooit hoe laat een vergadering is afgelopen, het kan enorme problemen geven. Ook werd duidelijk dat een notulist wel eens in slaap kan vallen tijdens een vergadering.

Tien jaar later vraagt toenmalig bestuurslid Cor ‘t Gilde mij als notulist (niet meer als bestuurslid) voor bestuursvergaderingen. Zodoende neem ik in het voorjaar 2004 weer plaats achter de bestuurstafel. Niet alles wat er gepasseerd is in de laatste 16 jaar kan uiteraard vermeld worden. Ten eerste zou dit een oneindig verhaal worden en ten tweede: niet alles kan gepubliceerd worden. Volgens mij het nu volgende relaas wel.

Open hier het document, 16 jaar notulen.

Ik wens VCK met al haar leden, vrijwilligers en sponsors, nog een sportieve en succesvolle toekomst toe.

Jan Mol