WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 41 toeschouwers online.

Nieuws

Hoera!

 

Vandaag vieren we het 74 jarig jubileum van de vereniging. Bedankt aan alle leden, vrijwilligers en supporters, zonder jullie geen VCK. Volgend jaar hopen we het 75 jarig jubileum te vieren!

Aanstaande zaterdag is de seizoensafsluiting van dit mooie voetbalseizoen. Er zijn veel aanmeldingen dus we gaan er zeker ook een leuke dag van maken.

 

O.K.B.

Menig lezer en met name de jongere generatie zal zich afvragen wat met die letters wordt bedoeld. De letters staan voor 'Op Klompen Begonnen', de naam van de eerste Koudekerkse voetbalvereniging en daarmee de voorloper van VCK, opgericht begin dertiger jaren (± 1932). Het is niet bekend of er ook daadwerkelijk op klompen werd gevoetbald.

Er werd gespeeld in een zaterdagmiddagcompetitie tegen o.a. Veere, Nieuwland en Arnemuiden. De thuiswedstrijden werden afgewerkt op een veld waar zich nu Vakantieoord Broedershoek bevindt. Na 1 jaar werd verhuisd naar een wei aan de duinen. Vlak na de oorlog werd er gevoetbald in het waterwingebied bij het pompstation. Het vervoer naar een uitwedstrijd was iets primitiever dan tegenwoordig, je ging namelijk met twee man op één fiets. Na het spelen moesten de spelers zich vaak in hoog tempo verkleden, dan naar de catechisatie tot acht uur en vervolgens tot half elf naar de jongelingsvereniging. Van een derde helft had men nog nooit gehoord. Uiteindelijk ging O.K.B ten onder door een te wankele financiële basis, te weinig leden en donateurs en door een gebrek van opzet door de organisatie.

1948 - De Oprichting

Zo'n tachtig belangstellenden, waaronder ook de enthousiaste burgemeester Dregmans, verzamelen zich op 21 juni 1948 voor de oprichtingsvergadering in de werkplaats van de heer Piet Flipse, directeur van aannemingsbedrijf Flipse. Als een van de belangrijkste punten op de agenda staat het kiezen van een voorzitter. Drieëndertig van de veertig stemgerechtigden van 18 jaar en ouder, kiezen Piet Flipse als voorzitter. De overige bestuursleden zijn Van der Schuur, Vergers (secretaris), Mesker (penningmeester), de Haan, de Jonge en Visser. De nieuwe vereniging is een feit.

Vrijwel alle aanwezigen melden zich direct aan als lid en stemrecht wordt gegeven aan zij die 18 jaar en ouder zijn. In de oprichtingsvergadering wordt een voorstel gedaan om burgemeester Dregmans te benoemen tot erevoorzitter. Met alle bezwaren van dhr. Dregmans ten spijt wordt hij met algemene stemmen en onder luide toejuichingen de eerste erevoorzitter. De reden dat iedereen hem koos was omdat hij de vereniging een wedstrijdbal in het vooruitzicht had gesteld.

Het volgende punt op de agenda is een naam voor de vereniging. Uit de vergadering komt vervolgens de naam Voetbal Combinatie Koudekerke. De contributie word vastgesteld op een kwartje per week voor leden ouder dan 16 jaar en op een dubbeltje voor jongere leden. Op voorstel van Piet Flipse word gekozen voor een tenue bestaand uit een wit shirt, donkere broek en zwarte kousen met witte boorden.

Lees hier de rest van de VCK historie.