WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 47 toeschouwers online.

Nieuws

Verplichte vrijwilligerstaak - laat je niet verrassen…

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2019 is besloten dat alle (ouders van) leden van VCK kunnen worden aangewezen voor een vrijwilligerstaak (https://www.vck-koudekerke.nl/vereniging/vrijwilligersprotocol).

Dit is besloten om de vereniging levend te houden en te kunnen laten groeien. Daarom is ervoor gekozen om alle leden (of ouders) een bijdrage te laten leveren aan de vereniging in de vorm van vrijwilligerstaken of het uitvoeren van een functie.

Sinds dit seizoen zijn we begonnen met het inroosteren van verplichte keukendiensten. Ouders/verzorgers worden aangewezen voor een zaterdagmiddag en moeten zelf voor vervanging zorgen als hij/zij niet kan.

Voor de periode na de winterstop geven we iedereen de gelegenheid om zelf één of meerdere zaterdagen door te geven waarop hij/zij een keukendienst wil doen. We proberen hier dan zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Per voetbalseizoen kan je aangewezen worden voor maximaal 9 uur aan vrijwilligerstaken (per spelend lid). Een keukendienst duurt 3 uur. Dat betekent, dat je maximaal 3 keer per seizoen een keukendienst moet doen (per spelend lid). In de praktijk zal dat waarschijnlijk niet nodig zijn gezien het aantal leden dat VCK heeft.

Wil je voorkomen dat je wordt ingedeeld op een zaterdag dat het niet uitkomt, geef dan zelf alvast wat datums door die je wel kunt (vanaf 13 januari 2024). Stuur vóór 1 december een e-mail met de gewenste datums naar carovck@zeelandnet.nl.

Ben je ingeroosterd? Dan ontvang je hiervan een e-mail met de datum en tijd waarop je bent ingedeeld.