WebshopVCK lb

Nieuws

Wie is er online?

Er zijn 54 toeschouwers online.

Nieuws

Aanmeldformulier BBQ eindfeest VCK

Zaterdag 1 juni 2024
Zaterdag 1 juni 2024 staat het jaarlijkse eindfeest van VCK weer gepland ter afsluiting van het seizoen. Het festijn begint dit jaar om 15:00, er is meteen veel te beleven voor de jeugd. Vanaf 17:30 worden de BBQ’s aangestoken en kan er genoten worden van verschillende vleessoorten. Als iedereen uitgegeten is wordt de uitslag van de ‘VCK TOTO’ bekend gemaakt.

Als alle kritische punten van dit seizoen zijn besproken is het vanaf ongeveer 19:30 tijd om de hoogtepunten van het seizoen te vieren met muziek in de tent. LET OP: Voetjes mogen van de vloer!!

Details BBQ + aanmeldformulier
Voor vrijwilligers is deelname aan de BBQ gratis. Overige leden, partners, kinderen, ouders, zijn tegen betaling uiteraard meer dan welkom! Deelnamebedragen zijn € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor kinderen. Dit moet vooraf (uiterlijk 24 mei) worden overgemaakt naar onderstaand rekeningnummer.

Aanmelden voor de BBQ kan tot 24 mei 2024 via onderstaand aanmeldformulier (afgeven achter de bar, bij iemand van de activiteitencommissie of geef ALLE gevraagde gegevens door op activiteiten@vck-koudekerke.nl 

BELANGRIJK: Aanmelden is niet vrijblijvend! Wij betalen voor het aantal opgegeven deelnemers, dus niet verschijnen is voor de club weggegooid geld en zonde voor het eten!


Betalen voor de BBQ kan door het totale bedrag over te maken naar:

· NL62RABO 0349379068
· VCK Koudekerke
· Omschrijving: BBQ 1 juni 2024


Graag aankruisen wat van toepassing is [X]

[   ]  Vrijwilliger VCK, aantal personen_____

[   ]  Overig lid VCK/familie volwassen BBQ, aantal personen_____

[   ]  Overig lid VCK/familie kinder BBQ, aantal personen_____

Namen/naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Aanmeldformulier BBQ eindfeest VCK.docx »